Większość z nas woli osobiście zajmować się ważnymi dla nas sprawami. Daje nam to poczucie, że wszystko zostanie dopilnowane i przebiegnie po naszej myśli. Nie zawsze jednak, z różnych względów, mamy taką możliwość.

Może się więc zdarzyć, że nie będziesz mógł zawrzeć umowy spółki cywilnej osobiście. Powodów takiej sytuacji może być dużo i mogą być one bardzo różne. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika, pamiętaj o kilku rzeczach.

Pełnomocnictwa udziel w formie pisemnej. Jeśli jednak, ze względu na przedmiot wkładu wnoszonego do spółki przez któregoś ze wspólników, umowa spółki musi odpowiadać wyższym wymogom co do formy (więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie – W jakiej formie zawrzeć umowę spółki cywilnej?), również dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony z zachowaniem tej wyższej formy. Zwróć na to uwagę, to bardzo ważne.

Udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) lub szczególnym (do poszczególnej czynności). Najlepiej więc będzie jeśli w treści pełnomocnictwa zaznaczysz, że jest ono umocowaniem do zawarcia konkretnej umowy spółki cywilnej.

Możesz pozostawić pełnomocnikowi swobodę przy kształtowaniu postanowień umowy spółki albo swobodę tę istotnie ograniczyć. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Zerknijmy.

Zawarcie umowy spółki cywilnej na zasadach pozostawionych do uznania pełnomocnika jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pozostałych wspólników, ponieważ nie rodzi ryzyka przekroczenia przez pełnomocnika zakresu umocowania i wadliwego zawarcia umowy spółki (tzw. bezskuteczność zawieszona). Tobie nie daje jednak gwarancji, że przy zawieraniu umowy spółki nie dojdzie do modyfikacji jej treści.

Z kolei ograniczenie swobody pełnomocnika poprzez powiązanie treści pełnomocnictwa z projektem umowy spółki da Ci pewność, że nie dojdzie do odstępstw od dokonanych wcześniej ustaleń. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że jeśli wspólnicy dostrzegą potrzebę wprowadzenia do umowy zmian (np. dostrzegą istotny błąd w treści umowy albo dojdą do przekonania, że wpisane do umowy rozwiązanie jest niekorzystne/wadliwe) to zmiana ta będzie wymagała Twojego późniejszego zatwierdzenia.

Jeśli skłaniasz się do ograniczenia swobody pełnomocnika bo boisz się, że wspólnicy mogą pod Twoją nieobecność dokonać niekorzystnych zmian, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl czy odpowiednio dobrałeś wspólników. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu.

Pełnomocnikiem możesz ustanowić osobę z zewnątrz albo jednego z pozostałych wspólników.

Jeśli wybierzesz innego wspólnika musisz odpowiednio zredagować treść pełnomocnictwa. Dlaczego? Bo wspólnik ten będzie zawierał umowę spółki jednocześnie w imieniu Twoim i własnym. Zgodnie z przepisami pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Aby więc wspólnik mógł działać w Twoim imieniu, taka możliwość musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Wielkanocne życzenia :)

Anna Kaliszewska15 kwietnia 2017Komentarze (0)

Sernik rumieni się w piekarniku a ja, korzystając z chwili wolnego pomiędzy kolejnymi przygotowaniami, życzę Wam Drodzy Czytelnicy pięknych, spokojnych Świąt spędzonych tak jak tego pragniecie – z rodziną przy wielkanocnym stole, na górskim szlaku, w ciepłych krajach albo w domu z książką i kawałkiem ciasta. Odpoczywajcie i do zobaczenia po Świętach 🙂

Opodatkowanie spółki cywilnej

Anna Kaliszewska08 kwietnia 2017Komentarze (0)

Wszyscy doskonale znamy stwierdzenie amerykańskiego pisarza i wynalazcy Benjamina Franklina, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Podatki są skomplikowane i można długo o nich opowiadać, choć pewnie niewielu chciałoby tego słuchać 🙂 Z tego powodu, w moim pierwszym wpisie o podatkach w spółce cywilnej, opowiem Ci o podstawowych kwestiach.

Przede wszystkim przy zakładaniu spółki cywilnej nie unikniesz decyzji związanej z wyborem sposobu opodatkowania dochodów, które będą w przyszłości osiągane z działalności w formie spółki cywilnej.

Czy to spółka cywilna płaci podatki? Zdecydowanie nie. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, a nie spółka cywilna. Każdy ze wspólników samodzielnie rozlicza się z podatku dochodowego.

Formy opodatkowania dochodu

Przyjrzyjmy się formom opodatkowania dostępnym dla wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi. Do wyboru mamy:

  • opodatkowanie według skali podatkowej – 18% i 32 %,
  • podatek liniowy – 19 %,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 3%, 5,5 %, 8,5%, 17 %, 20%,
  • kartę podatkową.

Skala podatkowa to metoda opodatkowania według zasad ogólnych z zastosowaniem tzw. progresji czyli stawek podatku rosnących wraz z przekraczaniem ustalonych ustawowo progów. W 2017 r. próg opodatkowania podatkiem w wysokości 18 % wynosi 85.528 złotych – od nadwyżki ponad tę kwotę zapłacisz podatek według stawki w wysokości 32 %. Jest to forma opodatkowania dostępna bez ograniczeń.

W przypadku podatku liniowego opodatkowujesz swój dochód jedną stawką podatku w wysokości 19 % bez względu na jego wysokość. Tej formy opodatkowania nie możesz jednak wybrać jeśli:

  • uzyskujesz przychód wykonując na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonujesz lub wykonywałeś w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy albo
  • osiągasz przychody ze świadczenia usług, które to usługi odpowiadają czynnościom wykonywanym w danym roku podatkowym na rzecz tego samego kontrahenta przez przynajmniej jednego ze wspólników w ramach stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest szczególną formą opodatkowania, w której opłacasz podatek według stawki ryczałtu zależnej od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W tej formie nie możesz pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe ale rekompensują to niskie stawki ryczałtu. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia rodzaje działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem.

Karta podatkowa również jest zryczałtowaną formą opodatkowania, w której jednak wysokość należnego podatku nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Karta podatkowa zwalnia Cię z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania trzeba jednak spełnić szereg warunków. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego, odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku spółki cywilnej w decyzji wymienia się wszystkich wspólników.

Dostępność form opodatkowania

Zastanawiasz się pewnie czy każdy z Was może wybrać inny sposób opodatkowania.

Nie zawsze.

W przypadku spółki cywilnej nie jest dopuszczalne aby część wspólników objęta była ryczałtem, a część korzystała ze skali podatkowej albo podatku liniowego. Decyzja o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej przekłada się na wszystkich wspólników. Jeśli jednak nie wybraliście ryczałtu nie ma przeszkód aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część według stawki liniowej. Jeśli więc jeden ze wspólników wybrał rozliczenia według podatku liniowego, Ty nie musisz automatycznie iść w jego ślady.

Czasem czy tego chcemy czy nie, nad naszym biznesem mogą zawisnąć ciemne, burzowe chmury. Chmury z których lada chwila lunie deszcz. W takiej sytuacji warto mieć przy sobie parasol, który pozwoli bez większych problemów i dyskomfortu dotrzeć do bezpiecznego miejsca.

Dziś będzie właśnie o parasolu, w wydaniu dla wspólników spółki cywilnej 😉

Doświadczenie wskazuje, że wcale nie tak rzadko zdarzają się sytuacje, w których jeden ze wspólników zaniedbuje swoje obowiązki, zachowuje się nielojalnie albo w inny sposób działa na szkodę spółki. Przeważnie nie stanowi to dla niego problemu i nie zamierza odejść ze spółki, szczególnie jeśli spółka dobrze prosperuje i przynosi znaczne zyski.

Nie trudno się domyślić, że dla pozostałych wspólników stanowi to jednak nie lada problem. Sytuacja taka doprowadzi prędzej czy później do konfliktu między wspólnikami spółki cywilnej.

Jeśli kłopotliwy wspólnik nie chce wystąpić ze spółki dobrowolnie, wspólnikom, którzy chcą zabezpieczyć interesy spółki, pozostają jedynie rozwiązania przymusowe.

Ustawodawca w przepisach dotyczących spółki cywilnej nie przewidział sytuacji „wyłączenia wspólnika ze spółki” decyzją pozostałych wspólników.

Wspólnicy mogą jednak, w myśl zasady swobody umów, sami wprowadzić taką możliwość do umowy spółki. Umowa spółki może być znacznie bardziej rozbudowana niż wynika to z zagadnień unormowanych ustawowo. Jej mądre rozbudowywanie wpływa na bezpieczeństwo prowadzenia działalności w tej formie.

Wprowadzając do umowy spółki możliwość wykluczenia wspólnika należy pamiętać o kilku rzeczach.

Przede wszystkim nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że wspólnicy zgadzają się na zastosowanie instytucji wykluczenia z ich grona wspólnika szkodzącego spółce. Konieczne jest sprecyzowanie trybu i przesłanek takiego wykluczenia. Im ogólniej zostaną określone przesłanki wykluczenia, tym łatwiej będzie wykluczanemu wspólnikowi podważyć podjętą uchwałę. Dlatego trzeba zadbać o to, aby przesłanki wykluczenia były sformułowane w sposób możliwie precyzyjny.

Pamiętaj też, że wykluczonego wspólnika należy spłacić. Warto więc wskazać w umowie według jakich zasad nastąpi spłata – np. wskazać, że rozliczenie ze wspólnikiem nastąpi według tych samych zasad jakie przepisy przewidują w przypadku wypowiedzenia przez wspólnika swojego udziału w spółce.

Jeśli uczestniczysz w spółce cywilnej, a umowa spółki nie przewiduje trybu wykluczenia wspólnika nic straconego. Zmieńcie umowę spółki i wprowadźcie opisane rozwiązanie. Jego wprowadzenie nie powinno być odbierane jako dowód braku zaufania ponieważ potencjalnie groźba wykluczenia dotyczy każdego ze wspólników.

Jeśli do umowy spółki wspólnicy nie wprowadzili procedury wykluczenia, wspólnika wykluczyć nie można. Wtedy pozostają jedynie inne, bardziej problematyczne i kosztowne rozwiązania. O nich napiszę Ci jednak w następnym wpisie.

Podsumowując, nawet jeśli w tej chwili świeci słońce, a między wspólnikami panuje zgoda i harmonia, warto mieć w zanadrzu parasol, który ochroni Was przed niespodziewaną burzą.

Pytanie czy spółki cywilne podlegają wpisowi do „jakiegoś” rejestru pojawia się zarówno ze strony przedsiębiorców zaczynających swoją przygodę ze spółką cywilną, jak i ze strony kontrahentów, którzy chcą zdobyć podstawowe informacje na temat spółki i jej wspólników.

Wiedz, że nie istnieje odrębny rejestr spółek cywilnych. Spółki cywilne nie podlegają też wpisowi do CEIDG i KRS. To wspólnicy spółki, jako przedsiębiorcy, podlegają ujawnieniu w odpowiednim rejestrze.

Brak rejestru spółek cywilnych nie oznacza jednak, że nie istnieją źródła pozwalające na pozyskanie podstawowych danych o spółce i jej wspólnikach.

Informację o tym czy konkretny przedsiębiorca uczestniczy w spółce cywilnej można znaleźć, w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną czy prawną, w CEIDG albo w KRS .

Osoba fizyczna uczestnicząca w spółce cywilnej ma obowiązek ujawnić w ewidencji działalności gospodarczej NIP i REGON spółki lub spółek cywilnych, których jest wspólnikiem. W CEIDG może się również znaleźć informacja o dacie zawieszenia przez wspólnika wykonywania działalności gospodarczej w spółce.

Z kolei osoby prawne uczestniczące w spółce cywilnej ujawniają ten fakt w KRS. Tutaj jednak wzmianka o wykonywaniu działalności w spółce cywilnej pojawia się jedynie w formule „tak/nie”. Więcej na temat spółki cywilnej można dowiedzieć się przeglądając akta rejestrowe podmiotu wpisanego do KRS, w których powinna znajdować się umowa spółki cywilnej.

To tyle, w skrócie, jeśli chodzi o ustalenie czy konkretny przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Natomiast jeśli celem poszukiwań jest uzyskanie podstawowych danych o konkretnej spółce cywilnej, warto zajrzeć do dostępnego online rejestru REGON czyli wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej.

Aby to zrobić należy dysponować numerem NIP lub REGON spółki. W rejestrze REGON można uzyskać informacje o nazwie spółki, adresie jej siedziby oraz prowadzonej działalności według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). W rejestrze powinny się również znaleźć dane wszystkich wspólników spółki wraz z ich numerami REGON (choć w praktyce nie zawsze tak jest). Spółkę cywilną można też spróbować znaleźć w rejestrze po adresie siedziby.

Jak widzisz dane spółki cywilnej oraz jej wspólników są ogólnodostępne i w większości można je pozyskać bez wychodzenia z domu.