Kiedy rezygnujesz z pracy na etacie na rzecz własnej działalności, dość szybko musisz się zmierzyć z zagadnieniami, nad którymi do tej pory nie musiałeś się nawet zastanawiać. Wśród nich są oczywiście nieuchronne i skomplikowane podatki (no dobrze, trochę o nich myślałeś ale głównie w kontekście wypełniania PIT-a 😉 ).

Mimo, że większość przedsiębiorców decyduje się zlecić prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, dobrze jest wiedzieć o podatkach możliwie najwięcej. To nie tylko zapewni Ci większe bezpieczeństwo, ale również pozwoli zrozumieć pewne mechanizmy.

Kilka tygodni temu we wpisie o opodatkowaniu spółki cywilnej opowiedziałam Ci o tym jakie formy opodatkowania są dostępne dla wspólników spółek cywilnych. Dziś z kolei napiszę Ci co warto wiedzieć o księgowości w spółce cywilnej. 

Spółka cywilna, w której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość).

W większości spółek cywilnych z powodzeniem może być stosowana uproszczona forma księgowości jaką jest księga przychodów i rozchodów.

W ramach spółki cywilnej prowadzi się jedną, wspólną dla wszystkich wspólników, podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

W księdze tej ewidencjonuje się jednak wyłącznie przychody wspólników osiągane w ramach spółki. Nie obejmuje ona przychodów wspólników osiąganych poza spółką np. z tytułu działalności prowadzonej przez jednego ze wspólników indywidualnie.

Księgi przychodów i rozchodów nie możesz jednak zastosować w dwóch przypadkach.

Pierwszy z nich to sytuacja, w której co najmniej jeden ze wspólników jest osobą prawną lub tzw. ułomną osobą prawną (np. spółką jawną albo komandytową). Z drugim przypadkiem mamy do czynienia gdy przychody netto za sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrachunkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty 2 000 000 euro (jeśli jednak osiągacie takie przychody zalecam przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego).

W skrócie, jeśli wspólnikami są jedynie osoby fizyczne, a przychód nie przekracza podanej wyżej kwoty, możesz wybrać pomiędzy księgą przychodów i rozchodów a pełną księgowością. Jeśli jednak któryś z powyższych warunków jest spełniony, nie masz wyboru, musisz przejść na pełną księgowość.

No dobrze, a co to za różnica? Spora!

Księga przychodów i rozchodów, a więc uproszczona księgowość, jest dość prosta i tania ale jedyne informacje jakie z niej wyciągniemy to wysokość przychodów, kosztów i należnego podatku. Ta forma księgowości nie da nam pełnego obrazu finansów spółki. Do ewentualnych analiz musisz wtedy używać innych środków.

Pełna księgowość z kolei jako rozbudowany i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych jest dużo bardziej skomplikowana i kosztowna. Jej zaletą jest to, że na podstawie ksiąg rachunkowych możesz wygenerować informacje na temat finansów spółki w danym momencie albo na przestrzeni danego okresu. Wadą duży stopień sformalizowania i wspomniane wysokie koszty prowadzenia.

Zazwyczaj wraz z rozwojem Twojego biznesu zaczyna Ci brakować czasu na osobiste dopilnowanie wszystkiego. Załatwiając dziesiątki drobnych spraw tracisz z oczu te najważniejsze i strategiczne.

Ba, nie masz nawet chwili przerwy na dobrą kawę!

Jeśli Twoi wspólnicy mają podobne odczucia, najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie jednego lub kilku pracowników. Zyskacie potrzebną pomoc i czas na zajęcie się kluczowymi sprawami (lub po prostu chwilę dla siebie 😉 )

Tu pojawia się pytanie kto ma tego pracownika zatrudnić? Spółka?

Czy spółka cywilna może być pracodawcą?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie. W końcu spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a podmiotami praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy. Pisałam Ci o tym wyraźnie w poprzednich postach.

Jednak na gruncie prawa pracy spółkę cywilną traktuje się inaczej.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników.

Zgodnie z dominującym w orzecznictwie poglądem spółkę cywilną należy uznać za taką jednostkę organizacyjną. A ponieważ pracodawca jest podmiotem prawa pracy i stroną stosunku pracy, to w świetle takiej regulacji spółka cywilna uznawana jest za podmiot.

Krótko mówiąc spółka cywilna może być pracodawcą.

W zasadzie jest to dla Ciebie dogodne rozwiązanie.

Gdyby spółka cywilna nie mogła być pracodawcą, konieczność zatrudniania pracowników przez każdego ze wspólników z osobna stanowiłaby utrudnienie w prowadzeniu działalności. Wspólnicy musieliby ustalić między sobą który z nich jakich pracowników zatrudnia i w jakim wymiarze czasu pracy.

Mówiąc bardziej obrazowo, gdyby spółka nie mogła być pracodawcą, to podejmując decyzję o zatrudnieniu 2 pracowników musielibyście między sobą ustalić czy każdy z Was zatrudnia po jednym pracowniku czy obu pracowników na 1/2 etatu.

Utrudnienia pojawiałyby się również przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów związanych z zatrudnianiem pracowników czy przy zmianie składu osobowego spółki.

To tyle tytułem wstępu do zagadnień związanych z prawem pracy i zatrudnianiem pracowników. Na pewno napiszę na ten temat jeszcze nie jeden wpis. Zaglądaj 🙂

Jak znaleźć spółkę cywilną w KRS

Anna Kaliszewska27 kwietnia 2017Komentarze (0)

Jakiś czas temu przeglądając forum prawne trafiłam na wątek, w którym mężczyzna pytał jak znaleźć spółkę cywilną w KRS. Opowiadał, że wpisał nazwę spółki cywilnej w wyszukiwarkę podmiotów ale nie wyświetlił mu się żaden wynik. Zdziwiony zaczął wyszukiwać inne znane mu spółki cywilne. Również bez rezultatu. Poczuł się zbity z tropu. Był przekonany, że coś robi źle. 

Gdy więc zobaczyłam, że kilka dni temu jeden z czytelników trafił na bloga wpisując frazę „jak znaleźć spółkę cywilną w KRS”, postanowiłam w kilku zdaniach wyjaśnić tę sprawę.

Wiedz, że szukanie spółki cywilnej w KRS nigdy nie przyniesie efektów. To mission impossible 🙂

Spółki cywilne nie podlegają wpisowi do KRS.

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zostały wymienione podmioty, które możesz znaleźć w rejestrze przedsiębiorców. Spółki cywilnej nie ma wśród nich ponieważ nie jest ona przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki i to oni podlegają ujawnieniu w odpowiednim rejestrze. Aby więc nie tracić czasu i nerwów na bezowocne poszukiwania zajrzyj do wpisu – Czy istnieje rejestr spółek cywilnych?

Większość z nas woli osobiście zajmować się ważnymi dla nas sprawami. Daje nam to poczucie, że wszystko zostanie dopilnowane i przebiegnie po naszej myśli. Nie zawsze jednak, z różnych względów, mamy taką możliwość.

Może się więc zdarzyć, że nie będziesz mógł zawrzeć umowy spółki cywilnej osobiście. Powodów takiej sytuacji może być dużo i mogą być one bardzo różne. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika, pamiętaj o kilku rzeczach.

Pełnomocnictwa udziel w formie pisemnej. Jeśli jednak, ze względu na przedmiot wkładu wnoszonego do spółki przez któregoś ze wspólników, umowa spółki musi odpowiadać wyższym wymogom co do formy (więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie – W jakiej formie zawrzeć umowę spółki cywilnej?), również dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony z zachowaniem tej wyższej formy. Zwróć na to uwagę, to bardzo ważne.

Udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) lub szczególnym (do poszczególnej czynności). Najlepiej więc będzie jeśli w treści pełnomocnictwa zaznaczysz, że jest ono umocowaniem do zawarcia konkretnej umowy spółki cywilnej.

Możesz pozostawić pełnomocnikowi swobodę przy kształtowaniu postanowień umowy spółki albo swobodę tę istotnie ograniczyć. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Zerknijmy.

Zawarcie umowy spółki cywilnej na zasadach pozostawionych do uznania pełnomocnika jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pozostałych wspólników, ponieważ nie rodzi ryzyka przekroczenia przez pełnomocnika zakresu umocowania i wadliwego zawarcia umowy spółki (tzw. bezskuteczność zawieszona). Tobie nie daje jednak gwarancji, że przy zawieraniu umowy spółki nie dojdzie do modyfikacji jej treści.

Z kolei ograniczenie swobody pełnomocnika poprzez powiązanie treści pełnomocnictwa z projektem umowy spółki da Ci pewność, że nie dojdzie do odstępstw od dokonanych wcześniej ustaleń. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że jeśli wspólnicy dostrzegą potrzebę wprowadzenia do umowy zmian (np. dostrzegą istotny błąd w treści umowy albo dojdą do przekonania, że wpisane do umowy rozwiązanie jest niekorzystne/wadliwe) to zmiana ta będzie wymagała Twojego późniejszego zatwierdzenia.

Jeśli skłaniasz się do ograniczenia swobody pełnomocnika bo boisz się, że wspólnicy mogą pod Twoją nieobecność dokonać niekorzystnych zmian, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl czy odpowiednio dobrałeś wspólników. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu.

Pełnomocnikiem możesz ustanowić osobę z zewnątrz albo jednego z pozostałych wspólników.

Jeśli wybierzesz innego wspólnika musisz odpowiednio zredagować treść pełnomocnictwa. Dlaczego? Bo wspólnik ten będzie zawierał umowę spółki jednocześnie w imieniu Twoim i własnym. Zgodnie z przepisami pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Aby więc wspólnik mógł działać w Twoim imieniu, taka możliwość musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Wielkanocne życzenia :)

Anna Kaliszewska15 kwietnia 2017Komentarze (0)

Sernik rumieni się w piekarniku a ja, korzystając z chwili wolnego pomiędzy kolejnymi przygotowaniami, życzę Wam Drodzy Czytelnicy pięknych, spokojnych Świąt spędzonych tak jak tego pragniecie – z rodziną przy wielkanocnym stole, na górskim szlaku, w ciepłych krajach albo w domu z książką i kawałkiem ciasta. Odpoczywajcie i do zobaczenia po Świętach 🙂