Spółka cywilna
Wszystko o spółce cywilnej – umowa, księgowość, rejestracja i przekształcenia

Księgowość spółki cywilnej

Zasady rozliczania się wspólników spółki cywilnej są określane przez umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników. Gdyby zabrakło tych dwóch wymienionych wytycznych, rozliczenia prowadzone są w myśl art. 871 KC.

Spółka cywilna księgowość- wkłady wspólników

księgowość spółki cywilnejRozliczenie wkładów wspólników spółki cywilnej ma charakter pieniężny. Zasadzie tej nie podlegają przedmioty wniesione do spółki cywilnej na czas ich użytkowania.

Wspólnicy spółki cywilnej powinni także wnieść do majątku część wspólną, która ustalona jest wg stosunku, w którym ustępujący wspólnik partycypował w zyskach spółki cywilnej.

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej, wspólność majątkowa zostaje przekształcona  w części ułamkowe i od tej chwili wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy o współwłasności w części ułamkowych.

Z majątku należy przede wszystkim pokryć wszelkie długi spółki cywilnej a następnie zwrócić wspólnikom równowartość ich wkładów finansowych. Pozostała część zostaje podzielona pomiędzy wspólników spółki cywilnej w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki cywilnej.

Czytaj więcej:
Z tagami: , , , , , , , , , ,