Koszty uzyskania przychodów w spółce cywilnej – jak je rozliczać?

Anna Kaliszewska30 lipca 20173 komentarze

Dzisiejsze niedzielne, upalne popołudnie leniwie upływa mi na balkonie. Przed chwilą skończyłam czytać książkę i pomyślałam, że zakończę miesiąc niedługim wpisem.

Tematu nie musiałam długo szukać. Zagadnień, które chciałabym poruszyć na blogu jest tyle, że spokojnie mogłabym stworzyć kolejkę tematów oczekujących.

Jeśli jest coś co, Twoim zdaniem, powinno „wepchnąć się bez kolejki”, daj mi znać 😉

Zaczynając jednak dzisiejszy temat…

Nie zawsze jest tak, że każdy ze wspólników spółki cywilnej generuje takie same koszty uzyskania przychodów. W takiej sytuacji wspólnikom może przyjść do głowy pomysł rozdzielenia kosztów uzyskania przychodów według kosztów rzeczywiście wygenerowanych.

Za przykład może posłużyć sytuacja wspólników-lekarzy prowadzących działalność jako Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Każdy z nich wypisując swoim pacjentom skierowania na badania, które są płatne, obciąża spółkę. Czy wspólnicy mogą postanowić, że koszty badań będą obciążały wspólnika kierującego pacjenta na badania?

A odrywając się od przykładu, czy wspólnicy mogą umownie określić zasady wyliczania kosztów uzyskania przychodów?

Niestety, takie rozwiązanie nie jest możliwe z uwagi na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, a więc również spółce cywilnej, określa się proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku. Zasada ta stosowana jest również do rozliczania pomiędzy wspólnikami kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów, obciążają każdego ze wspólników proporcjonalnie do jego prawa do zysku. Jeśli więc według umowy spółki wspólnicy uczestniczą w zysku w proporcji 40% i 60%, to w takiej proporcji są rozliczane koszty uzyskania przychodów.

Jeśli w umowie spółki umówicie się inaczej, takie postanowienie, jako sprzeczne z ustawą, będzie nieważne. Jeśli chcielibyście zróżnicować osiągany zysk ze względu na koszty jakie każdy z Was generuje, powinniście to zrobić na płaszczyźnie podziału zysku.

Koszty uzyskania przychodów są rozliczane w powyższy sposób niezależnie od postanowień umowy spółki określających udział wspólników w stratach. Pamiętaj o tym i nie bierz ich pod uwagę przy rozliczaniu kosztów.

Zerknijmy wspólnie na poniższy przykład:

Wspólnicy spółki ABC s.c. mają następujące udziały w zyskach i stratach spółki: Anna – udział w zysku 30%, udział w stratach 20%, Michał – udział w zysku 50%, udział w stratach 45%, Tomasz – udział w zysku 20%, udział w stratach 35%.

Z tytułu działalności wspólnicy osiągnęli w miesiącu lipcu przychód w wysokości 40 000 złotych netto, ponosząc koszty uzyskania przychodów w wysokości 17 000 złotych. Mimo, że w umowie spółki określono udział w stratach odmiennie niż udział w zysku, koszty uzyskania przychodów rozlicza się proporcjonalnie do udziału każdego wspólnika w zysku. 

Dochód spółki, obliczony tak jakby była ona podatnikiem, wynosi więc 23 000 złotych i dzieli się między wspólników według wysokości ich udziału w zyskach. 

Na wspólników przypadają więc następujące koszty uzyskania przychodów: Anna – 5 100 złotych, Michał – 8 500 złotych, Tomasz – 3 400 złotych. Dochód wspólników w miesiącu lipcu to: Anna – 6 900 złotych, Michał – 11 500 złotych, Tomasz – 4 600 złotych. 

Zrobiło się chłodniej więc zakładam buty i idę pobiegać. Miłego wieczoru 🙂

{ 3 comments… read them below or add one }

Jolanta Listopad 16, 2017 o 23:07

jestem częstym gościem na Pani blogu i bardzo pomaga mi w rozliczaniu spolki cywilnej. Mam pytanie jakim dokumentem wykazać przychód wspolnika za dany miesiąc w celu doliczenia dochodu do zaliczki na podatek.
Wspolnik prowadzi jeszcze wlasną działalnosc gospodarczą i księgowa prowadząca rozliczenie jego działalności
żąda takiego dokumentu.

Odpowiedz

Daria Grudzień 1, 2017 o 18:05

Pani Jolanto, zapewne usługi pani Mecenas są odpłatne 🙂 Nie woli Pani zapłacić i mieć w pełni profesjonalną poradę prawną? Kiedyś próbowałam samodzielnie rozstrzygać własne prawne problemy, ale od kiedy straciłam na tym kilkadziesiąt tysięcy złotych, wolę zapłacić prawnikowi i mieć spokojną i bezpieczną firmę.

Odpowiedz

Anna Kaliszewska Luty 13, 2018 o 11:17

Pani Jolanto, dziękuję za miłe słowa. Umknął mi Pani komentarz. Czy wspólnikowi udało się rozwiązać problem?

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: