Czy istnieje rejestr spółek cywilnych?

Anna Kaliszewska24 marca 2017Komentarze (0)

Pytanie czy spółki cywilne podlegają wpisowi do „jakiegoś” rejestru pojawia się zarówno ze strony przedsiębiorców zaczynających swoją przygodę ze spółką cywilną, jak i ze strony kontrahentów, którzy chcą zdobyć podstawowe informacje na temat spółki i jej wspólników.

Wiedz, że nie istnieje odrębny rejestr spółek cywilnych. Spółki cywilne nie podlegają też wpisowi do CEIDG i KRS. To wspólnicy spółki, jako przedsiębiorcy, podlegają ujawnieniu w odpowiednim rejestrze.

Brak rejestru spółek cywilnych nie oznacza jednak, że nie istnieją źródła pozwalające na pozyskanie podstawowych danych o spółce i jej wspólnikach.

Informację o tym czy konkretny przedsiębiorca uczestniczy w spółce cywilnej można znaleźć, w zależności od tego czy jest on osobą fizyczną czy prawną, w CEIDG albo w KRS .

Osoba fizyczna uczestnicząca w spółce cywilnej ma obowiązek ujawnić w ewidencji działalności gospodarczej NIP i REGON spółki lub spółek cywilnych, których jest wspólnikiem. W CEIDG może się również znaleźć informacja o dacie zawieszenia przez wspólnika wykonywania działalności gospodarczej w spółce.

Z kolei osoby prawne uczestniczące w spółce cywilnej ujawniają ten fakt w KRS. Tutaj jednak wzmianka o wykonywaniu działalności w spółce cywilnej pojawia się jedynie w formule „tak/nie”. Więcej na temat spółki cywilnej można dowiedzieć się przeglądając akta rejestrowe podmiotu wpisanego do KRS, w których powinna znajdować się umowa spółki cywilnej.

To tyle, w skrócie, jeśli chodzi o ustalenie czy konkretny przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Natomiast jeśli celem poszukiwań jest uzyskanie podstawowych danych o konkretnej spółce cywilnej, warto zajrzeć do dostępnego online rejestru REGON czyli wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej.

Aby to zrobić należy dysponować numerem NIP lub REGON spółki. W rejestrze REGON można uzyskać informacje o nazwie spółki, adresie jej siedziby oraz prowadzonej działalności według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). W rejestrze powinny się również znaleźć dane wszystkich wspólników spółki wraz z ich numerami REGON (choć w praktyce nie zawsze tak jest). Spółkę cywilną można też spróbować znaleźć w rejestrze po adresie siedziby.

Jak widzisz dane spółki cywilnej oraz jej wspólników są ogólnodostępne i w większości można je pozyskać bez wychodzenia z domu.

 

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli tak, zapisz się na subskrypcję, a powiadomię Cię o nowych wpisach. Możesz też, jeśli wolisz, polubić stronę bloga na facebooku.

Przeczytaj również: 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: