Jak założyć spółkę cywilną

Anna Kaliszewska spółka cywilnaMyślisz o założeniu spółki cywilnej i chciałbyś poznać obowiązującą procedurę? W dzisiejszym wpisie napiszę Ci jak założyć spółkę cywilną krok po kroku. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli w skład spółki mają wejść osoby fizyczne, które dotąd nie prowadziły działalności gospodarczej, procedurę zakładania spółki cywilnej każda z nich zacząć powinna od założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1 czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Wniosek można złożyć przez internet lub tradycyjnie w formie papierowej.

Jeśli chcesz złożyć wniosek elektronicznie i zarejestrować działalność bez wychodzenia z domu, musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym albo profil zaufany i zarejestrować się w systemie CEIDG.

W przeciwnym wypadku możesz co prawda wysłać wypełniony wniosek przez internet, jednak w ciągu 7 dni od jego złożenia musisz udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Urzędnik odnajdzie wniosek po podanym przez Ciebie kodzie wniosku, wydrukuje i da Ci do podpisu. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień jego podpisania w urzędzie.

Jeśli jednak wszyscy przyszli wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG pierwszym krokiem do założenia spółki cywilnej jest zawarcie umowy spółki.

Umowa spółki cywilnej

Zawarcie umowy spółki cywilnej jest czynnością, której nie należy bagatelizować. Dobrze skonstruowana, dopasowana do indywidualnych potrzeb wspólników oraz specyfiki ich biznesu umowa to podstawa sprawnie funkcjonującej spółki. Wszelkie jej braki oraz nieścisłości mogą w przyszłości przysporzyć sporych kłopotów.

Część przepisów kodeksowych dotyczących spółki cywilnej ma charakter względny, a to oznacza, że wspólnicy mogą ukształtować część swoich uprawnień i obowiązków odmiennie – tak aby możliwie najlepiej zabezpieczyć swoje interesy i przyszłość prowadzonego biznesu.

Z uwagi na ramy wpisu nie sposób opowiedzieć Ci o wszystkich potencjalnych zagrożeniach związanych z nieprzemyślaną umową spółki cywilnej.

Dla zobrazowania podam Ci jeden przykład. W przepisach dotyczących spółki cywilnej brak regulacji prawnych pozwalających na wykluczenie jednego ze wspólników ze spółki gdy np. działa na jej szkodę. Jednak z uwagi na swobodę umów wspólnicy mogą wprowadzić taką możliwość do umowy spółki i określić jasne kryteria pozwalające na wykluczenie wspólnika. Jeśli jednak tego nie zrobicie, a w przyszłości jeden ze wspólników przedłoży interesy własne ponad interesy spółki, jesteście w kłopocie.

Umowa jest bardzo ważna. Przemyśl wraz ze wspólnikami jej treść. W razie potrzeby zwróćcie się o pomoc do adwokata.

O tym w jakiej formie zawrzeć umowę spółki możesz przeczytać tutaj.

Pamiętaj, że umowa spółki cywilnej, której siedziba znajduje się na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. PCC wynosi 0,5 % od podstawy opodatkowania, którą przy umowie spółki cywilnej stanowi wartość wkładów do spółki. Obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki należy złożyć deklarację dotyczącą PCC, obliczyć i wpłacić podatek.

REGON dla spółki cywilnej

Kolejnym krokiem jest uzyskanie dla powstałej spółki cywilnej numeru REGON.

W tym celu należy złożyć bezpośrednio do urzędu statystycznego na formularzu RG-OP wniosek o nadanie spółce cywilnej numeru REGON, dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (RG-SC) i umowę spółki cywilnej. Powinieneś to zrobić w terminie 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Uzyskanie numeru REGON jest bezpłatne.

Numer REGON będzie Ci potrzeby aby uzyskać numer NIP.

NIP dla spółki cywilnej

Spółka cywilna musi mieć swój własny NIP ponieważ na gruncie podatku VAT jest odrębnym podmiotem.

Zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2 wraz z załącznikami skieruj bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Na tym etapie należy założyć rachunek bankowy dla spółki. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie: Konto bankowe dla spółki cywilnej.

Aktualizacja danych w CEIDG

Po uzyskaniu dla spółki numeru NIP i REGON konieczne jest dokonanie przez każdego ze wspólników aktualizacji danych objętych treścią CEIDG poprzez ujawnienie uczestnictwa w spółce cywilnej i ujawnienie numerów NIP i REGON spółki cywilnej.

Spółka może również podlegać zgłoszeniu rejestracyjnemu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) oraz w przypadku zatrudniania pracowników lub zleceniobiorców zgłoszeniu do ZUS jako płatnik składek. Spółka cywilna nie jest jednak płatnikiem składek dla wspólników, to wspólnicy są płatnikami składek na własne ubezpieczenie.

Po dopełnieniu powyższych formalności pozostaje już tylko rozwinąć skrzydła w wymarzonym biznesie 🙂

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego mogę Ci pomóc. Napisz do mnie na adres kancelaria@kaliszewska.pl albo zadzwoń pod nr 661 288 963.

Pamiętaj, że działam online i odległość między nami nie stanowi problemu.