VAT w spółce cywilnej – kto go płaci?

Anna Kaliszewska06 czerwca 2017Komentarze (0)

Tytułowe pytanie pada z ust przyszłych wspólników dość często. Nie dziwi mnie to. Od ogólnej reguły, że podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy, są wyjątki. Skoro pojawiają się wyjątki, pojawiają się też wątpliwości czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z ogólną regułą czy właśnie wyjątkiem.

Po raz kolejny przekonałam się o tym w zeszłym tygodniu podczas spotkania ze znajomymi. Jeden z nich opowiedział mi o zamiarze założenia spółki cywilnej. Planował z kolegami rozpocząć działalność w zupełnie nowej dla nich branży. Nie chciał jednak rezygnować z indywidualnie prowadzonej działalności, która przynosiła mu dochody. Zastanawiał się w jaki sposób ma rozliczać się z podatku VAT z działalności w spółce i jego indywidualnej. Był przekonany, że to on jest podatnikiem VAT w obu przypadkach.

Ale czy słusznie?

Kto płaci podatek VAT w spółce cywilnej – wspólnicy czy spółka?

Status spółki cywilnej na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), tak jak jej status na gruncie prawa pracy, jest wyjątkiem od ogólnej reguły.

Na gruncie przepisów o podatku VAT spółce cywilnej jako organizacji wspólników (a nie wspólnikom) przyznano podmiotowość prawnopodatkową. Tym samym wszelkie uprawnienia i obowiązki podatników podatku VAT wynikające z ustawy o VAT odnoszą się do spółek cywilnych, a nie bezpośrednio wspólników tych spółek. To sama spółka cywilna jest zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT.

A więc to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, jest podatnikiem VAT.

Co to oznacza dla mojego znajomego przedsiębiorcy?

Tyle, że VAT naliczony z indywidualnej działalności będzie odprowadzał do US sam, a z podatku VAT naliczonego z działalności w spółce będzie rozliczała się sama spółka.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: