Wspólnicy spółki cywilnej

Anna Kaliszewska10 lutego 20172 komentarze

Ustaliliśmy już w poprzednim artykule: Spółka cywilna, że spółka taka musi składać się z co najmniej dwóch wspólników. Inaczej nie ma spółki.

Kto więc może być wspólnikiem spółki cywilnej?

Wspomniałam Ci w poprzednim wpisie, że wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdolność prawną czyli potocznie tzw. ułomna osoba prawna.

Jak się zapewne domyślasz osoba fizyczna to każdy człowiek. A to oznacza, że każdy z nas, gdy uzna, że to dobry pomysł, może stać się wspólnikiem – czy to przez zawarcie umowy spółki czy przystąpienie do spółki już istniejącej. Aby jednak poprzez swoje działania stać się wspólnikiem musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych czyli być osobą pełnoletnią oraz nieubezwłasnowolnioną. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą co prawda zostać wspólnikami ale łączy się to z pewnymi utrudnieniami, o których napiszę Ci innym razem.

Mimo spełnienia warunków o których napisałam wyżej wspólnikiem nie będzie mogła zostać osoba pozbawiona prawomocnym wyrokiem sądu prawa wykonywania takiej działalności gospodarczej, jaka jest lub będzie wykonywana w spółce. Wspólnikiem nie zostanie też osoba, której przepisy szczególne zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej jak np. sędzia lub prokurator.

Nie będę Cię męczyła definicją osoby prawnej i ułomnej osoby prawnej 🙂 Wiedz, że osobami prawnymi są m.in. spółki kapitałowe czyli spółka z o.o. i spółka akcyjna, spółdzielnie, fundacje a ułomnymi osobami prawnymi przykładowo spółki osobowe.

A czy spółka cywilna może zostać wspólnikiem innej spółki cywilnej?

Nie, ponieważ nie jest wyposażona w zdolność prawną i nie nabywa we własnym imieniu praw, a w konsekwencji nie uczestniczy w innych spółkach. To wspólnicy spółki cywilnej mogą się stać wspólnikami innej spółki cywilnej. Wspólnicy mogą między sobą zawrzeć kilka różnych umów spółki cywilnej albo wejść w skład kolejnej spółki z innymi osobami.

 

Możesz więc założyć spółkę cywilną w różnych konfiguracjach. Może to być spółka, w której uczestniczą wyłącznie osoby fizyczne albo osoby fizyczne i osoby prawne np. Jan Kowalski i Sukces sp. z o.o. Możesz też zawrzeć umowę spółki pomiędzy osobami z każdej kategorii np. Jan Kowalski, Sukces sp. z o.o. i Usługi Finansowe Anna Nowak Marek Kowal sp. jawna. 

Zanim podejmiesz decyzję o prowadzeniu biznesu w formie spółki cywilnej poświęć chwilę na sprawdzenie czy Ty i Twoi potencjalni wspólnicy możecie takimi wspólnikami być.

{ 2 comments… read them below or add one }

Gospodarcze prawo Luty 14, 2017 o 19:55

Spółka cywilna w praktyce nie jest zawsze taka prosta. Czekam na następne opracowania ;]

Odpowiedz

Anna Kaliszewska Luty 15, 2017 o 14:24

To prawda. Z prowadzeniem spółki cywilnej wiąże się często wiele wątpliwości. Z tego też powodu powstał ten blog. Zapraszam do śledzenia wpisów 🙂

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: