Wykluczenie wspólnika ze spółki cywilnej – parasol ochronny dla wspólników

Anna Kaliszewska30 marca 2017Komentarze (0)

Czasem czy tego chcemy czy nie, nad naszym biznesem mogą zawisnąć ciemne, burzowe chmury. Chmury z których lada chwila lunie deszcz. W takiej sytuacji warto mieć przy sobie parasol, który pozwoli bez większych problemów i dyskomfortu dotrzeć do bezpiecznego miejsca.

Dziś będzie właśnie o parasolu, w wydaniu dla wspólników spółki cywilnej 😉

Doświadczenie wskazuje, że wcale nie tak rzadko zdarzają się sytuacje, w których jeden ze wspólników zaniedbuje swoje obowiązki, zachowuje się nielojalnie albo w inny sposób działa na szkodę spółki. Przeważnie nie stanowi to dla niego problemu i nie zamierza odejść ze spółki, szczególnie jeśli spółka dobrze prosperuje i przynosi znaczne zyski.

Nie trudno się domyślić, że dla pozostałych wspólników stanowi to jednak nie lada problem. Sytuacja taka doprowadzi prędzej czy później do konfliktu między wspólnikami spółki cywilnej.

Jeśli kłopotliwy wspólnik nie chce wystąpić ze spółki dobrowolnie, wspólnikom, którzy chcą zabezpieczyć interesy spółki, pozostają jedynie rozwiązania przymusowe.

Ustawodawca w przepisach dotyczących spółki cywilnej nie przewidział sytuacji „wyłączenia wspólnika ze spółki” decyzją pozostałych wspólników.

Wspólnicy mogą jednak, w myśl zasady swobody umów, sami wprowadzić taką możliwość do umowy spółki. Umowa spółki może być znacznie bardziej rozbudowana niż wynika to z zagadnień unormowanych ustawowo. Jej mądre rozbudowywanie wpływa na bezpieczeństwo prowadzenia działalności w tej formie.

Wprowadzając do umowy spółki możliwość wykluczenia wspólnika należy pamiętać o kilku rzeczach.

Przede wszystkim nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że wspólnicy zgadzają się na zastosowanie instytucji wykluczenia z ich grona wspólnika szkodzącego spółce. Konieczne jest sprecyzowanie trybu i przesłanek takiego wykluczenia. Im ogólniej zostaną określone przesłanki wykluczenia, tym łatwiej będzie wykluczanemu wspólnikowi podważyć podjętą uchwałę. Dlatego trzeba zadbać o to, aby przesłanki wykluczenia były sformułowane w sposób możliwie precyzyjny.

Pamiętaj też, że wykluczonego wspólnika należy spłacić. Warto więc wskazać w umowie według jakich zasad nastąpi spłata – np. wskazać, że rozliczenie ze wspólnikiem nastąpi według tych samych zasad jakie przepisy przewidują w przypadku wypowiedzenia przez wspólnika swojego udziału w spółce.

Jeśli uczestniczysz w spółce cywilnej, a umowa spółki nie przewiduje trybu wykluczenia wspólnika nic straconego. Zmieńcie umowę spółki i wprowadźcie opisane rozwiązanie. Jego wprowadzenie nie powinno być odbierane jako dowód braku zaufania ponieważ potencjalnie groźba wykluczenia dotyczy każdego ze wspólników.

Jeśli do umowy spółki wspólnicy nie wprowadzili procedury wykluczenia, wspólnika wykluczyć nie można. Wtedy pozostają jedynie inne, bardziej problematyczne i kosztowne rozwiązania. O nich napiszę Ci jednak w następnym wpisie.

Podsumowując, nawet jeśli w tej chwili świeci słońce, a między wspólnikami panuje zgoda i harmonia, warto mieć w zanadrzu parasol, który ochroni Was przed niespodziewaną burzą.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: