Nieruchomość w spółce cywilnej

Jak już wspomniałam w ostatnim wpisie, jeśli zdecydujesz się wnieść nieruchomość do spółki, zarówno umowa spółki, jak i umowa przeniesienia własności nieruchomości powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Przez „powinny” należy jednak rozumieć „muszą”, a nie tylko „dobrze by było gdyby…”. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, a także umowa rozporządzająca obejmująca nieruchomość, muszą być sporządzone […]

Nieruchomość w spółce cywilnej

Anna Kaliszewska01 grudnia 2017Komentarze (1)

Przy zakładaniu spółki cywilnej będziecie się zastanawiać nad odpowiednim miejscem do prowadzenia przez Was działalności. Jeśli jedno z Was – być może  właśnie Ty – ma wolną nieruchomość, może pojawić się myśl o jej wykorzystaniu dla potrzeb spółki. Taką nieruchomością może być zarówno mieszkanie, które kupiłeś w celach inwestycyjnych, jak i dom jednorodzinny odziedziczony po […]