Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej – czy wiesz jak to zrobić?

Anna Kaliszewska29 grudnia 20172 komentarze

Jak już wspomniałam w ostatnim wpisie, jeśli zdecydujesz się wnieść nieruchomość do spółki, zarówno umowa spółki, jak i umowa przeniesienia własności nieruchomości powinny zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Przez „powinny” należy jednak rozumieć „muszą”, a nie tylko „dobrze by było gdyby…”. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, a także umowa rozporządzająca obejmująca nieruchomość, muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jak się zapewne domyślasz, oznacza to, że umowa taka zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważna.

Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej przez jednego ze wspólników sprawi, że pozostali wspólnicy staną się współwłaścicielami tej nieruchomości. Wniesienie nieruchomości do spółki doprowadzi do zmiany własnościowej.

Gdyby jednak nieruchomość wnoszona do spółki była już własnością osób, które są albo będą wspólnikami spółki cywilnej? Czy w dalszym ciągu będzie istniał wymóg zachowania formy aktu notarialnego?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej wspólników spółki cywilnej.

Wszystko zaczęło się od wniosku dwóch osób o wpis do czterech ksiąg wieczystych prawa własności na ich rzecz jako wspólników spółki cywilnej.

Sąd Rejonowy postanowieniem oddalił wniosek o wpis prawa własności a Sąd Okręgowy oddalił apelację od tego postanowienia. Przyczyną oddalenia apelacji, a wcześniej wniosku o wpis prawa własności, było niespełnienie formy aktu notarialnego odnośnie wniesienia na rzecz wspólników powstałej spółki nieruchomości pozostających uprzednio ich współwłasnością.

Wnioskodawcy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem Sądu Okręgowego i zdecydowali się wywieść skargę kasacyjną. Wśród przytaczanych przez nich argumentów znalazł się m.in. argument, że krąg współwłaścicieli nieruchomości pokrywa się ze składem osobowym spółki cywilnej. Ich zdaniem nieruchomość przez cały czas pozostaje własnością tych samych osób i w tych samych częściach, co powoduje brak przeniesienia własności na inne osoby.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z argumentacją wspólników spółki cywilnej i oddalił skargę kasacyjną.

Uznał, że w sprawie chodzi o zmianę natury własności przez przeniesienie własności nieruchomości należącej do wnioskodawców w częściach ułamkowych na współwłasność łączną, której istota jest zupełnie inna. Wniesienie więc nieruchomości na własność spółki cywilnej przez dotychczasowych współwłaścicieli, mimo że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, stanowi przeniesienie własności. Od chwili wniesienia nieruchomość będzie bowiem podlegała regułom prawnym funkcjonowania spółki cywilnej, a nie współwłasności w częściach ułamkowych.

No dobrze, a w skrócie?

Zapamiętaj, że zastosowanie formy aktu notarialnego dotyczy każdej sytuacji wniesienia nieruchomości do majątku wspólników spółki cywilnej drogą czynności prawnej, a więc również takiej, gdy dotychczasowymi współwłaścicielami tej nieruchomości w częściach ułamkowych były te same osoby, które stały się następnie wspólnikami w spółce.

Dobrym uzupełnieniem opisanej przeze mnie tematyki są wpisy:

Zapraszam Cię do ich lektury, która da Ci pełniejszy obraz opisywanych przeze mnie kwestii.

Dzisiejszy wpis jest moim ostatnim wpisem w tym roku.

Z tego powodu już dziś życzę Ci aby 2018 rok był rokiem spełnionych marzeń i zrealizowanych planów, ale także rokiem pełnym nowych, inspirujących wyzwań.

2017 to był wspaniały rok! Dziękuję, że byłeś tu ze mną. Do zobaczenia!

{ 2 comments… read them below or add one }

Michał Styczeń 17, 2018 o 20:29

Dobry wieczór,
bardzo interesujące i pożyteczne miejsce, a także…zgrabne pióro. Najwięcej zainteresowała mnie informacja o poglądzie Sądu Najwyższego w sprawie wniesienia – tytułem wkładu do spółki cywilnej – nieruchomości będącej współwłasnością w częściach ułamkowych wspólników. Czy z tego poglądu można wnosić, że nieruchomość będąca wspólnym majątkiem małżonków (na zasadzie współwłasności łącznej) będących jednocześnie wyłącznymi wspólnikami spółki cywilnej może być wniesiona przez nich do spółki bez zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego? Nie następuje bowiem zmiana natury własności – współwłasność pozostaje łączną, ale nie w ramach małżeństwa, a w ramach spółki cywilnej. Czyli nie ma przeniesienia tej współwłasności…?
Ale jest zmiana umowy spółki, bo podwyższa się majątek spółki. Czyli trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, chociaż bez pomocy (pośrednictwa) notariusza.
Czy dobrze wnioskuję?
Serdecznie pozdrawiam,
Michał R. Nerwiński

Odpowiedz

Anna Kaliszewska Luty 13, 2018 o 12:05

Dziękuję za miły komplement! 🙂 Panie Michale, uważam, że w tym przypadku również konieczna będzie forma aktu notarialnego. Jak sam Pan zauważył współwłasność pozostanie łączną ale nie w ramach małżeństwa, a w ramach spółki cywilnej. Zmieni się reżim prawny dotyczący nieruchomości. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: