Umowa spółki cywilnej – kilka ważnych informacji

Dobrze skonstruowana umowa spółki cywilnej reguluje wszystkie istotne sprawy pomiędzy wspólnikami, ułatwia codzienne funkcjonowanie i zapobiega konfliktom.

Tymczasem często słyszę argument, że wspólnicy się dobrze znają, ufają sobie i rozbudowana umowa jest im niepotrzebna. To nie tak. Pamiętaj, że umowy zawiera się na złe czasy.

Umowa spółki musi się sprawdzić w sytuacji rozstania wspólników, śmierci jednego z nich i wielu innych. Przykładem sytuacji, w której dobra umowa pozwala uniknąć stresu i dodatkowych kosztów jest ta opisana we wpisie o wykluczeniu wspólnika. Nie myśl, że rozbudowana umowa spółki cywilnej jest wyrazem braku zaufania między wspólnikami. To raczej dowód ich dojrzałości i odpowiedzialności.

Jak widzisz, zawarcie umowy spółki cywilnej nie jest tylko formalnością. To fundament Twojej działalności – a każdy budowlaniec powie Ci, że solidny fundament to podstawa sukcesu 😉

Umowa spółki cywilnej – zacznijmy od początku

Przede wszystkim pamiętaj, że umowa spółki cywilnej jest umową pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. O tym kto może zostać wspólnikiem spółki cywilnej możesz przeczytać tutaj i tutaj.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy, z uwagi na obowiązujące przepisy, nie spowoduje co prawda nieważności umowy, jednak powinieneś ją zachować z kilku powodów, o których napisałam Ci we wpisie o formie umowy spółki cywilnej. Znajdziesz tam również informacje o tym kiedy, ze względu na przedmiot wkładu do spółki, forma pisemna nie jest wystarczająca i niezbędna staje się pomoc notariusza.

Umowę spółki możesz zawrzeć osobiście lub przez pełnomocnika.

Czego nie możesz zmienić?

We wpisie o tym, jak założyć spółkę cywilną, wspomniałam, że niektóre reguły dotyczące funkcjonowania spółki możecie w umowie ukształtować odmiennie od reguł kodeksowych. Jeśli tego nie zrobicie, to będą Was obowiązywały regulacje kodeksowe, nie zawsze optymalne. Do takich regulacji należą m.in. te dotyczące sposobu reprezentacji spółki, ustalenia proporcji udziałów czy wejścia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika.

Część przepisów dotyczących spółki cywilnej ma jednak charakter bezwzględnie obowiązujący. Regulacje zawarte w tych przepisach  wiążą Cię i nie możesz ich zmienić umawiając się inaczej. Nie możesz np. wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach, zmienić zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki ani zasady niepodzielności majątku wspólnego w czasie trwania spółki.

Wiele kwestii w ogóle nie jest uregulowanych w przepisach dotyczących spółki, a możecie je wprowadzić do umowy z uwagi na swobodę umów np. wspomniana możliwość wykluczenia wspólnika.

Minimalna treść umowy

Kodeks cywilny nie określa wprost minimalnych elementów umowy spółki choć pewne minimum musi być jednak zachowane. Wskazałabym na takie elementy jak:

  • dokładne oznaczenie wspólników,
  • nazwę i siedzibę spółki,
  • określenie wspólnego celu gospodarczego i przedmiotu działalności,
  • wskazanie wnoszonych wkładów,
  • wskazanie okresu na jaki zawarto umowę.

Nie zapomnij o podatku

Umowa spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). PCC wynosi 0,5 % od podstawy opodatkowania, którą przy umowie spółki cywilnej stanowi wartość wkładów do spółki. Podatek musisz obliczyć i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Nie zapomnij też o złożeniu do US deklaracji dotyczącej PCC.

*****

Temat umowy spółki oraz jej odpowiedniego sformułowania jest na tyle ważny, że będę do niego jeszcze nie raz wracała. Aby być na bieżąco zaglądaj do bloga lub skorzystaj z subskrypcji 🙂