Zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika

Anna Kaliszewska19 kwietnia 2017Komentarze (0)

Większość z nas woli osobiście zajmować się ważnymi dla nas sprawami. Daje nam to poczucie, że wszystko zostanie dopilnowane i przebiegnie po naszej myśli. Nie zawsze jednak, z różnych względów, mamy taką możliwość.

Może się więc zdarzyć, że nie będziesz mógł zawrzeć umowy spółki cywilnej osobiście. Powodów takiej sytuacji może być dużo i mogą być one bardzo różne. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy spółki cywilnej przez pełnomocnika, pamiętaj o kilku rzeczach.

Pełnomocnictwa udziel w formie pisemnej. Jeśli jednak, ze względu na przedmiot wkładu wnoszonego do spółki przez któregoś ze wspólników, umowa spółki musi odpowiadać wyższym wymogom co do formy (więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie – W jakiej formie zawrzeć umowę spółki cywilnej?), również dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony z zachowaniem tej wyższej formy. Zwróć na to uwagę, to bardzo ważne.

Udzielone przez Ciebie pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) lub szczególnym (do poszczególnej czynności). Najlepiej więc będzie jeśli w treści pełnomocnictwa zaznaczysz, że jest ono umocowaniem do zawarcia konkretnej umowy spółki cywilnej.

Możesz pozostawić pełnomocnikowi swobodę przy kształtowaniu postanowień umowy spółki albo swobodę tę istotnie ograniczyć. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Zerknijmy.

Zawarcie umowy spółki cywilnej na zasadach pozostawionych do uznania pełnomocnika jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pozostałych wspólników, ponieważ nie rodzi ryzyka przekroczenia przez pełnomocnika zakresu umocowania i wadliwego zawarcia umowy spółki (tzw. bezskuteczność zawieszona). Tobie nie daje jednak gwarancji, że przy zawieraniu umowy spółki nie dojdzie do modyfikacji jej treści.

Z kolei ograniczenie swobody pełnomocnika poprzez powiązanie treści pełnomocnictwa z projektem umowy spółki da Ci pewność, że nie dojdzie do odstępstw od dokonanych wcześniej ustaleń. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że jeśli wspólnicy dostrzegą potrzebę wprowadzenia do umowy zmian (np. dostrzegą istotny błąd w treści umowy albo dojdą do przekonania, że wpisane do umowy rozwiązanie jest niekorzystne/wadliwe) to zmiana ta będzie wymagała Twojego późniejszego zatwierdzenia.

Jeśli skłaniasz się do ograniczenia swobody pełnomocnika bo boisz się, że wspólnicy mogą pod Twoją nieobecność dokonać niekorzystnych zmian, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl czy odpowiednio dobrałeś wspólników. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu.

Pełnomocnikiem możesz ustanowić osobę z zewnątrz albo jednego z pozostałych wspólników.

Jeśli wybierzesz innego wspólnika musisz odpowiednio zredagować treść pełnomocnictwa. Dlaczego? Bo wspólnik ten będzie zawierał umowę spółki jednocześnie w imieniu Twoim i własnym. Zgodnie z przepisami pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Aby więc wspólnik mógł działać w Twoim imieniu, taka możliwość musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: