W jakiej formie zawrzeć umowę spółki cywilnej?

Anna Kaliszewska10 marca 2017Komentarze (0)

Dziś, w ulubiony dla większości dzień tygodnia, kiedy jeszcze tylko kilka godzin i spraw do załatwienia dzieli nas od słonecznego, wiosennego weekendu, krótki wpis o formie umowy spółki cywilnej.

Wspólnicy najczęściej zawierają umowę spółki cywilnej w formie pisemnej – spisują umowę na papierze i składają pod jej treścią własnoręczne podpisy. Takie rozwiązanie należy uznać za optymalne. Niezachowanie formy pisemnej, z uwagi na obowiązujące przepisy, nie spowoduje co prawda nieważności umowy, jednak warto ją zachować z kilku powodów.

Przede wszystkim umowa zawarta na piśmie daje wspólnikom jasność co do dokonanych ustaleń. Każdy ze wspólników mając egzemplarz umowy może do niego w każdej chwili zajrzeć i sprawdzić czy spółka działa w sposób na początku ustalony i zaakceptowany przez każdego ze wspólników.

Zawarcie umowy na piśmie sprzyja również głębszej analizie możliwych ryzyk i komplikacji w spółce.

Jak już Ci pisałam we wpisie o tym, czym jest spółka cywilna, część przepisów dotyczących spółki znajdzie zastosowanie tylko wtedy kiedy Ty i Twoi wspólnicy nie uregulujecie swoich uprawnień i obowiązków odmiennie. Z tego powodu zawarcie umowy na piśmie pozwala na rozsądne i przemyślane ukształtowanie jej treści oraz wprowadzenie dopasowanych do sytuacji rozwiązań, które mogą służyć spółce przez długi czas.

Formę pisemną warto zachować także dlatego, że przedłożenie umowy będzie wymagane przy zakładaniu rachunku bankowego dla spółki czy też przy ubieganiu się o numer NIP i REGON. Przy zawieraniu umów kontrahent może również chcieć zapoznać się z umową spółki aby zyskać pewność co do tego czy ustawowe zasady reprezentacji nie zostały w niej zmodyfikowane.

Wiedz jednak, że forma pisemna może nie zawsze wystarczyć.

Podwyższone wymagania co do formy umowy spółki cywilnej mogą wystąpić ze względu na przedmiot wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki. Obowiązuje zasada, że w takiej sytuacji stosujemy formę wymaganą przepisami prawa do rozporządzania danym przedmiotem.

Jeśli więc do spółki wnoszona jest własność nieruchomości to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego ponieważ do rozporządzenia nieruchomością taka forma jest konieczna. Podobnie jeśli sytuacja dotyczy przedsiębiorstwa – umowa powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Wracając do tematu jednego z pierwszych wiosennych weekendów, jeśli mieszkasz w pobliżu Poznania zachęcam Cię do odwiedzenia znajdującego się niedaleko rezerwatu Śnieżycowy Jar i podziwiania masowego rozkwitu śnieżycy wiosennej. Zdecydowanie przepiękne miejsce na weekendowy spacer 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: