Firmowe płatności powyżej 15 tys. złotych tylko przez konto

Anna Kaliszewska28 lutego 20172 komentarze

Ostatnim razem pisałam o koncie bankowym dla spółki cywilnej, a dziś wspomnę o obowiązku dokonywania za pośrednictwem rachunku płatniczego firmowych płatności powyżej 15 tys. złotych.

Niedopełnienie tego obowiązku może Cię bardzo drogo kosztować dlatego posłuchaj co się zmieniło w przepisach po 1.01.2017 r.

Od 1.01.2017 r. dokonywanie firmowych płatności musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. złotych. Jeśli transakcja jest rozliczana w walucie obcej musisz ją przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Nie jest to rozwiązanie nowe. Obowiązek taki istniał również przed 1.01.2017 r. Od nowego roku obniżono jednak limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Przyznasz, że ta niby niewielka zmiana ma dla przedsiębiorców spore znaczenie praktyczne.

Znowelizowano również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając negatywne konsekwencje niedostosowania się przedsiębiorców do nowych limitów.

Jeśli płatność dotycząca transakcji powyżej 15 tys. złotych została dokonana bez pośrednictwa rachunku podatnik nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dotyczy to zarówno transakcji powyżej tej kwoty zapłaconych w całości gotówką jak i zapłaconych gotówką w części. W pierwszym przypadku do kosztów uzyskania przychodu nie będzie można zaliczyć całości, a w drugim tej części, która została zapłacona gotówką. Czyli gdy cała transakcja opiewała na 20 tys. złotych, z czego 5 tys. zapłacone zostało gotówką to właśnie tych 5 tys. nie będzie można „wrzucić w koszty”.

Jak widzisz przedsiębiorca może na swojej niefrasobliwości lub niewiedzy sporo stracić. Co prawda firmy coraz rzadziej dokonują płatności gotówkowych doceniając walory płatności elektronicznych, jednak nie oznacza to, że sytuacje opisane w dzisiejszym wpisie nie mogą się zdarzyć. Prosty przykład: wspólnik zamawiając piękne, reprezentacyjne meble do biura warte kilkadziesiąt tysięcy złotych zostawia w salonie meblowym 5 tys. złotych zaliczki w gotówce…

{ 2 comments… read them below or add one }

Daria Oniszk Marzec 3, 2017 o 09:40

Mam pytanie dot. płatności bezgotówkowych. Czy płatność bezgotówkowa może być dokonana z innego rachunku bankowego tj. z rachunku nie należącego do kontrahenta, tylko do osoby fizycznej nie związanej z danym przedsiębiorstwem, który jest zobowiązany dokonać płatności.

Z góry dziękuję
Daria Oniszk

Odpowiedz

Anna Kaliszewska Marzec 3, 2017 o 17:13

Pani Dario, wierzyciel nie odmówi przyjęcia takiej płatności, natomiast, moim zdaniem, będzie to miało wpływ na możliwość zaksięgowania takiej faktury. Proszę porozmawiać z księgowym.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: