Opodatkowanie spółki cywilnej

Anna Kaliszewska08 kwietnia 2017Komentarze (0)

Wszyscy doskonale znamy stwierdzenie amerykańskiego pisarza i wynalazcy Benjamina Franklina, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Podatki są skomplikowane i można długo o nich opowiadać, choć pewnie niewielu chciałoby tego słuchać 🙂 Z tego powodu, w moim pierwszym wpisie o podatkach w spółce cywilnej, opowiem Ci o podstawowych kwestiach.

Przede wszystkim przy zakładaniu spółki cywilnej nie unikniesz decyzji związanej z wyborem sposobu opodatkowania dochodów, które będą w przyszłości osiągane z działalności w formie spółki cywilnej.

Czy to spółka cywilna płaci podatki? Zdecydowanie nie. Podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, a nie spółka cywilna. Każdy ze wspólników samodzielnie rozlicza się z podatku dochodowego.

Formy opodatkowania dochodu

Przyjrzyjmy się formom opodatkowania dostępnym dla wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi. Do wyboru mamy:

  • opodatkowanie według skali podatkowej – 18% i 32 %,
  • podatek liniowy – 19 %,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 3%, 5,5 %, 8,5%, 17 %, 20%,
  • kartę podatkową.

Skala podatkowa to metoda opodatkowania według zasad ogólnych z zastosowaniem tzw. progresji czyli stawek podatku rosnących wraz z przekraczaniem ustalonych ustawowo progów. W 2017 r. próg opodatkowania podatkiem w wysokości 18 % wynosi 85.528 złotych – od nadwyżki ponad tę kwotę zapłacisz podatek według stawki w wysokości 32 %. Jest to forma opodatkowania dostępna bez ograniczeń.

W przypadku podatku liniowego opodatkowujesz swój dochód jedną stawką podatku w wysokości 19 % bez względu na jego wysokość. Tej formy opodatkowania nie możesz jednak wybrać jeśli:

  • uzyskujesz przychód wykonując na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonujesz lub wykonywałeś w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy albo
  • osiągasz przychody ze świadczenia usług, które to usługi odpowiadają czynnościom wykonywanym w danym roku podatkowym na rzecz tego samego kontrahenta przez przynajmniej jednego ze wspólników w ramach stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest szczególną formą opodatkowania, w której opłacasz podatek według stawki ryczałtu zależnej od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W tej formie nie możesz pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe ale rekompensują to niskie stawki ryczałtu. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia rodzaje działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem.

Karta podatkowa również jest zryczałtowaną formą opodatkowania, w której jednak wysokość należnego podatku nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Karta podatkowa zwalnia Cię z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania trzeba jednak spełnić szereg warunków. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzje ustalającą wysokość podatku dochodowego, odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku spółki cywilnej w decyzji wymienia się wszystkich wspólników.

Dostępność form opodatkowania

Zastanawiasz się pewnie czy każdy z Was może wybrać inny sposób opodatkowania.

Nie zawsze.

W przypadku spółki cywilnej nie jest dopuszczalne aby część wspólników objęta była ryczałtem, a część korzystała ze skali podatkowej albo podatku liniowego. Decyzja o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej przekłada się na wszystkich wspólników. Jeśli jednak nie wybraliście ryczałtu nie ma przeszkód aby część wspólników rozliczała się według skali podatkowej, a część według stawki liniowej. Jeśli więc jeden ze wspólników wybrał rozliczenia według podatku liniowego, Ty nie musisz automatycznie iść w jego ślady.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: