ZUS w spółce cywilnej – kto jest płatnikiem składek?

Anna Kaliszewska20 lipca 2017Komentarze (0)

Do tej pory na blogu poruszałam tematykę ZUS w spółce cywilnej w kontekście możliwości skorzystania przez wspólnika z preferencyjnych składek. Możesz o tym przeczytać we wpisach: Mały ZUS w spółce cywilnej – czy wspólnik może opłacać preferencyjne składki? oraz Nowy wspólnik spółki cywilnej a mały ZUS.

Pierwszy z nich, choć od czasu opublikowania zestawienia najpopularniejszych wpisów, utracił pozycję lidera na rzecz postu o rejestrze spółek cywilnych, wciąż utrzymuje się w czołówce 🙂

Temat ubezpieczeń społecznych jest więc dla czytelników bloga interesujący.

Z tego powodu chcę Ci dziś napisać kilka słów o tym, kto w spółce cywilnej jest płatnikiem składek.

Zarówno wspólnicy spółki cywilnej, jak i zatrudnieni w spółce pracownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

Pytanie kto ma rozliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenie za wspólników, a kto za pracowników?

Sposób postępowania jest dwojaki.

Zacznijmy od wspólników.

Każdy z nich prowadzi własną działalność gospodarczą, w związku z czym, w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązany jest do samodzielnego odprowadzania składek na własne ubezpieczenie. Jest jednocześnie ubezpieczonym i płatnikiem. Na deklaracjach składanych do ZUS widnieją jego dane oraz indywidualny numer NIP. Obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wiąże się z koniecznością zgłoszenia w ZUS siebie jako płatnika składek w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pracowników.

Rolę płatnika składek za pracowników pełni sama spółka cywilna. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnikiem składek jest pracodawca. W ustawie nie umieszczono autonomicznej definicji pojęcia pracodawcy, dlatego na potrzeby tych regulacji należy stosować termin „pracodawca” w znaczeniu jakie nadaje mu art. 3 kodeksu pracy. Więcej na temat spółki cywilnej jako pracodawcy przeczytasz tutaj. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od dnia jego zatrudnienia, podając ZUS dane osoby zgłaszanej do ubezpieczenia oraz dane płatnika składek.

Składki za pracowników odprowadza więc spółka cywilna, a nie poszczególni jej wspólnicy jako osoby fizyczne. Na deklaracjach składanych do ZUS widnieje NIP spółki, a nie numery NIP poszczególnych wspólników.

Podsumowując, pamiętaj, że dla pracowników płatnikiem składek jest zawsze pracodawca, a dla przedsiębiorców – oni sami.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: